FEJL I DIN BOLIG

 

Gode Ejendomme – FEJL I DIN BOLIG

FEJL I DIN BOLIG

Hvis du oplever en fejl i din bolig, så prøv først, om du selv kan løse problemet eller minimere skaden.

Hvis det viser sig, at problemet er selvforskyldt, skal du være opmærksom på, at du vil blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 2.500 kr. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor stikket til køleskabet ikke er sat i – eller hvor der ikke er tændt for stikkontakten, eller hvis du selv er skyld i at have overbelastet el-nettet.​

Vælge emme for at få hjælp til forskellige typer af fejl.

Afkalkning.

Afkalkning af vandhane: Hvis vandet i din vandhane giver en ujævn stråle, kan det skyldes, at filteret skal afkalkes. Hvis filteret (‘perlatoren’) for enden af vandhanen er ødelagt, skal du selv købe et nyt og montere det.

Afkalkning af bruser og Slange: Hvis din bruser giver en en ujævn stråle eller for lidt vand, kan det skyldes, at bruserhovedet skal afkalkes. Det kan du selv gøre, ved at skrue bruseren af og lægge den i afkalkningsmiddel i et par timer. Du kan også afkalke slangen.

Hvis slangen eller bruserhovedet går i stykker, skal du selv købe et nyt.

Batteri:

Skift batteri i ringeklokke og røgalarm:

Hvis din ringeklokke eller røgalarm ikke virker, er det ofte batteriet der skal skiftes. Du skal selv købe et nyt batteri og udskifter det.

Hvis I har et fælles dørtelefonanlæg eller brandovervågning, skal du dog typisk ikke skifte batteri, men kontakte os.

Døre:

Døren knirker:

Hvis din dør knirker, så kan du sagtens selv gøre noget ved det: Smør døren, hvis den knirker.

Hoveddøren kan ikke låses op:

Nøglen til min hoveddør kan ikke komme ind i dørlåsen.

Problemer med dørlåsen skyldes ofte, at låsen ikke er smurt. Som lejer skal du selv smøre dørlåsen, og du kan let løse problemet ved at købe noget låseolie og sprøjte et par dråber i låsen.

Elpære:

Udskiftning af elpære. Som beboer skal du selv skifte defekte pærer – både i dine egne installationer og i komfur og køleskab, der hører til lejemålet.

Emhætte:

Emhætten suger ikke ordenligt. Hvis emhætten ikke virker eller suger med nedsat kraft, kan det blandt andet skyldes, at filteret ikke er rengjort. Hvis pæren i emhætten er holdt op med at lyse, skal du selv udskifte den.

Fugt:

Fugt i boligen kan skyldes indtrængende vand eller mangel på udluftning.

Hvis du konstant har vand i bunden af vinduerne, kan det skyldes mangel på udluftning. For at have et godt indeklima, bør du lufte ud tre gange dagligt af 5 -10 minutter.

SØRG FOR AT INDSTILLE ALLE RADIATORER ENS Indstil f.eks. på 3 for ca. 20 grader.

HOLD RADIATORERNE FRI FOR MØBLER, GARDINER OG VÅDT TØJ

En radiator skal kunne komme af med varmen. Sørg derfor for, at der er luft omkring den. Det giver den bedste varmefordeling og det mindste energiforbrug. Du må ikke tørre tøj på radiatorerne. Dette vil give en højre luftfugtighed i boligen, som i værste fald kan ende med skimmelproblemer.

UNDGÅ TEMPERATURER UNDER 16 °C

Lave temperaturer øger risikoen for kondens på ruderne og dermed fugt i boligen. Dette gælder også, hvis du er bortrejst.

LUFT UD

Luft ud mindst tre gange om dagen i ca. 5 minutter. Både sommer og vinter. Det er mere effektivt at lufte ud i kort tid med alle vinduer helt åbne, end at lufte ud i længere tid med vinduerne på klem.

Udluftning sænker CO2-nivauet i boligen og giver dermed et mere behageligt indeklima. Samtidig sænkes luftfugtigheden også, hvilket modvirker skimmel og gør boligen lettere at opvarme. Husk at slukke radiatorerne, når du lufter ud.

Hvis der er ny mekanisk ventilation i din bolig, behøver du ikke åbne vinduerne for at lufte ud. Du kan åbne et vindue mens du laver mad, da dette giver mere luft til dit emfang.

Forsøg aldrig at blokere for ventilationssystemet, det kan give fugtproblemer og i værste fald skimmelsvamp.

HFI/HPFI-relæ

Manglende strøm:

Hvis du mangler strøm i hele eller dele af din bolig skyldes det ofte, at der er sprunget en sikring eller at relæet er gået.

Manglende strøm kan dog også skyldes fejl hos elselskabet eller at strømmen er blevet afbrudt på grund af manglende betaling. Start med at undersøge, om der er lamper tændt hos naboen eller på trappen, før du leder efter fejl i din egen lejlighed.

Relæet er gået:

HFI/HPFI-relæet kan slå fra, hvis der er fejl i ledningsnettet i boligen eller i dine elektriske apparater. Det vil normalt betyde, at der slet ikke er strøm i din bolig.

Hvad kan du selv gøre?

  • Sluk alle apparater og tænd relæet. Tænd apparaterne ét ad gangen (og sluk dem, før du tænder et nyt) – på den måde finder du ud af, hvilket apparat som får relæet til at slå fra – og som der er fejl i.
  • Hvis dette ikke fik relæet til at slå fra, kan problemet skyldes overbelastning. Da vil du kunne undgå at strømmen går ved ikke at benytte så mange apparater ad gangen.

Hvis fejlen er i et af dine egne apparater, for eksempel fjernsyn eller lampe, skal du enten smide det ud eller kontakte en fagmand for at få det repareret for egen regning.

Toiletpapir-holder eller håndklædekrog er i stykker.

Hvis holderen til toiletpapir eller en af krogene på dit badeværelse er gået i stykker, skal du selv købe en nyt af samme type og montere den.

Komfuret virker ikke:

Hvis komfuret ikke virker, kan det skyldes, at der er gået en sikring, slukket for strømmen eller det er gået i stykker. 

Hvis det kun er lyset der mangler, skal du selv tjekke og købe en ny pære.

Hvad kan du selv gøre?

  • Tjek sikringerne
  • Tjek, at der ikke er slukket for strømmen til komfuret

Køleskab:

HYLDER OG SKUFFER I KØLESKAB OG FRYSER

Hvis dine skuffer, hylder eller håndtag på køleskabet går i stykker, skal du selv købe en ny erstatningsdel af samme type, f.eks. hos en hvidevareforretning.

Find navnet på producenten af køleskabet eller fryseren samt type nr., produktnummer og evt. serienummer – det står typisk på selve en af de indvendige sider. 

SKIFT PÆRE I KØLESKABET

Hvis pæren i køleskabet holdet op med at lyse, skal du selv udskifte den.

VAND I KØLESKABET

Vand på bunden af køleskabet skyldes ofte, at der har sat sig snavs i afløbshullet bag i køleskabet.

 

 

 

Hvidevarer

I vores boliger medfølger komfur og emhætte, øvrige hvidevarer skal lejer selv medbringe.
Installationer er klargjort til øvrige hvidevarer.

Husdyr

Lejer kan holde husdyr under følgende betingelser:

Der skal være en dyretilladelse, der er udfyldt af lejer og underskrevet af både lejer og udlejer.

Der må højst holdes to mindre husdyr i lejemålet. Der må ikke opdrættes dyr i lejemålet.

Hvis der skal holdes hund i lejemålet, skal der indbetales 1 måneds forudbetalt leje ekstra.

Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af andre lejere kan opfattes som farlige, skadelige eller giftige. Dette gælder f.eks. slanger, skorpioner, rotter og krybdyr. Der må ikke holdes større hunde eller hunde der kategoriseres som kamp- muskel- eller brugshunde m.v.  Udlejer alene definerer, hvad der hører under disse kategorier.

Dyrene må ikke være generende for omgivelserne ved f.eks. deres opførsel, lugt eller støj, herunder gående hunde. Udlejer fortager alene denne vurdering.

Hunde må ikke løbe frit og deres efterladenskaber skal samles op, elleres kan dyretilladelsen inddrages.

Udlejer kan give dispensation til at holde et husdyr som ikke opfylder ovennævnte punkter. Dispensationen skal gives skriftligt og gives under forudsætning af, at husdyret ikke er til gene for omgivelserne ved f.eks. trudende opførsel, lugt eller støj. Udlejer alene vurderer, hvorvidt dyret er til gene, og udlejer kan i så fald tilbagekalde dispensationen og kræve dyret bortskaffet.

Udlejer kan ophæve og/eller opsige lejemålet i tilfælde af, at lejeren trods påmindelse holder husdyr i strid med ovennævnte.

Ovennævnte regler gælder også for besøgende husdyr.

Fraflytning / Opsigelse

Sådan opsiger du en bolig hos Gode Ejendomme:

Opsigelse:

Lejemålene er uopsigelige i 12 måneder, hvorefter det kan opsiges med 3 måneders varsel. Du skal være opmærksom på, at boligen kun kan opsiges til den 1. i en måned, og at opsigelsen skal være fremme hos os senest den sidste hverdag i måneden.

Du må gerne opsige din bolig pr. post til kontoret

Gode Ejendomme

Stationsvej 34A

4293 Dianalund

eller pr. mail: info@godeejendomme.dk

Fremvisning af boligen:

Da det stadig er dig der bor i lejemålet, vil du blive kontaktet af kommende lejere for en fremvisning af boligen. Kommende lejere vil få dit telefonnummer, så de kan kontakte dig, og lave en aftale med dig direkte.

Flyttesyn/nøgler:

14 dage før opsigelsesperiodens ophør, skal vi sammen holde flyttesyn. Tidspunktet fremgår af din opsigelsesbekræftelse. Ved flyttesynet gennemgår vi lejemålet, og skriver ned hvilke arbejder der skal laves i lejemålet for din regning. Du skal aflevere nøglerne til flyttesynet, og har derefter ikke adgang til lejemålet.

Istandsættelse af boligen:

Istandsættelse af boligen er reguleret i henhold til din lejekontrakt, hvor du kan læse nærmere i §11. Er du i tvivl så kontakt din administrator på kontoret.

Flytteopgørelse:

Denne sender vi til dig pr. mail ca. 8-12 uger efter opsigelsesperiodens ophør. Bemærk de 8-12 uger ikke beregnes fra den dato, du fraflyttede lejemålet, men fra den dato hvor du ikke hæfter for lejemålet mere.

Venteliste

Venteliste ved eksisterende bebyggelser

Ventelisten fungerer ved at man indbetaler kr. 1.000,00.

Når indbetalingen er registeret, er man aktiv på ventelisten, og man får herefter tilbudt de næste 3 boliger, der bliver opsagt i forhold til det nummer man har på ventelisten.

Takker man ja til en af boligerne modregnes de kr. 1.000,00 i det depositum, der skal indbetales. Takker man nej til alle 3 boliger er beløbet opbrugt og refunderes ikke.

Man kan også vælge at være passiv på listen. Man beholder herefter den placering, man har på ventelisten, når man ringer til kontoret og melder sig aktiv.

Venteliste ved nye bebyggelser

Når vi opstarter et nyt byggeri, er der ofte meget stor efterspørgsel. Ønsker du at reservere en bestemt bolig, i den nye bebyggelse skal du betale reservationsgebyr svarende til en måneds husleje, hvis der er mere end 3 måneder til huset er indflytningsklart. Samtidig udarbejdes der lejekontrakt, og restbeløbet betales 3 måneder inden indflytning. Fortryder du en reservation går reservationsbeløbet tabt, og vil ikke blive refunderet. Ring til os for at lave en reservation.

Husorden

1. Generelt

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27 stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af husordensregler kan medføre opsigelse efter Lejelovens § 83, eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 93.

2. Påbud, ansvar for gæster m.v.

Lejeren er ud over de skrevne regler i husordenen endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jfr. pkt. 1.

3. Ændring af husorden

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27 stk. 2. I ejendomme med beboerrepræsentation kan denne jfr. Lejelovens kap. 11 også vedtage ændringer til husordenen efter Lejelovens § 67.

4. Vaskerum m.v.

Hvis der er fællesvaskeri i ejendommen, udgør de opsatte regler for brug og renholdelse, også en del af de gældende husordensregler. Tøjtørring o. lign. må kun ske i tørrerummet eller udendørs og kun på de steder udlejer/vicevært har anvist. Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk. Det er forbudt at overlade brugen af fællesvaskeriet til andre personer end ejendommens lejere.

5. Fællesarealer, depotrum m.v.

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el.lign. på trapper eller øvrige fællesarealer. Lejer har kun ret til at disponere over det depotrum, som udlejer har anvist. Depotrummet skal altid være aflåst og afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed. Det er ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommes kælder eller opbevare brandfarlige- og giftige væsker o.lign. Der må ikke parkeres trailer eller campingvogn, uden skriftlig tilladelse. Motorkøretøjer, campingvogne og lignende, uden nummerplade, må ikke henstå på de interne veje/parkeringspladser. Last- og varevogne over 3.500 kg. må ikke parkere på de interne veje eller parkeringspladser. Barnevogne, legevogne, cykler o.lign må ikke henstilles i opgangen. Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald o.lign. samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning. Derfor er det ikke tilladt at opstille havetrampoliner på fællesarealerne. Det er ikke tilladt at opsætte pavilloner og telte på fællesarealerne (uden forudgående aftale som kan bevilges af Gode Ejendomme A/S i helt særlige tilfælde). Garagen må ikke anvendes som pulterrum, hvorfor der altid skal være plads til parkering af et motorkøretøj.

6. Affald

Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald. Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens § 93 litra a.

7. Støj, fester m.v.

Der skal generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20. Enhver form for radio, TV, musik og egen musikudøvelse skal særligt efter kl. 20 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere. Efter kl. 23 skal der være ro, hvilket også omfatter badning o.lign. der medfører støj i vandrør samt brug af støjende fodtøj m.v. Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23 skal musik-støj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes mens vinduerne er åbne.

8. Aflåsning

Kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåste – også i dagtimerne. Hoveddøren skal være aflåst i tidsrummet kl. 18 – 07, og lejere, der finder døren ulåst i dette tidsrum, har pligt til at låse døren.

9. Vandsenge

Vandsenge må ikke opstilles i lejligheden, medmindre der hos udlejer opnås skriftlig tilladelse hertil. I så fald kan der som vilkår for tilladelsen stilles krav om dokumentation for, at lejers forsikring dækker evt. skade fra udsivende vand.

10. Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden, hvilket forbud gælder ikke alene for hunde og katte, men også alle former for krybdyr, kæledyr, herunder slanger, mus, rotter, marsvin og lign. Det er forbudt af lufte hunde og katte på fællesaralerne.

11. Trappevask

Forpligtelsen til trappevask m.v. er en arbejdsforpligtelse, der indgår i grundlaget for størrelsen af den aftalte leje. Såfremt udlejer på et senere tidspunkt finder det påkrævet eller mere hensigtsmæssigt at lade arbejdet udføre mod betaling af tredjemand (rengøringsfirma, vicevært eller lign.), kan denne (eller beboerrepræsentationen) med en varsel på 3 måneder beslutte at lade forpligtelsen bortfalde eller erstatte med en forhøjelse af lejen, svarende til udgiften for arbejdets udførelse. Udgiften skal medføres i huslejen som driftsudgift, og må ikke opkræves som særskilte månedlige betalinger. Udlejer kan dog IKKE kræve, at det netop SKAL være lejer, som står for rengøring af trapperne. Undlader udlejer at sikre rene trapper på dette grundlag, så kan lejer klage til huslejenævnet, som vil pålægge udlejer at få det gjort, eller i tilfælde lade arbejdet blive udført af et firma på udlejers regning.

12. Rygning

Rygning er ikke tilladt i ejendommen eller på fællesarealerne. Dette forbud gælder for lejere og dennes gæster. Cigaretskod skal smides i skraldespanden. Det præciseres samtidig, at tobaksrygning i lejlighederne kan medføre opsigelse af lejeaftalen. Udgifterne til maleristandsættelse af lejlighederne ved fraflytning bliver dyrere, idet der udover almindelige udgifter til maleristandsættelse må påregnes en ekstraudgift til afrensning efter tobaksrygning.

13. Skimmelsvamp

Opmærksomheden henledes på at effektiv udluftning med gennemtræk minimum 3 gange dagligt á 10 minutters varighed er påkrævet for at sikre en tilstrækkelig lav luftfugtighed til, at der ikke opstår skimmelsvamp o.lign, ligesom sædvanlig opvarmning af alle lejlighedernes rum er nødvendige. Det er ikke tilladt at tørre tøj inde i lejlighederne (tørretumbler undtaget), og det præciseres, at luftfugtigheden holdes nede efter badning og madlavning ved at lade ventilatoren/emhætten køre i 10 – 15 minutter. Indvendig dug på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning. Eventuelle friskluftventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes.

Gode Ejendomme A/S
Stationsvej 34A
4293 Dianalund

info@godeejendomme.dk

CVR.: 40 33 75 39

Kontakt kundeservice på

21 99 00 10